Main pages
50 years ISM
About us
history
science
journals
Results
+ Departments : Department №1
Department №3
Department №4
Department №6
Department №7
Department №9
Department №11
Department №13
Department №14
Department №18
Department №20
Department №22
Council of young scientists
Research organization departmen
concern ALCON
products
invest
Career
e-mail
Search engine on the scientific documents of the ISM
Journal of superhard materials
Instrumentalny Svit

Рекомендації для авторів
 журналу «Сверхтвердые материалы»
для покращення його бібліометричних показників
і підвищення імпакт-фактора

 

– В статях, що подаються до журналу «Сверхтвердые материалы», необхідно висвітлювати актуальні питання міжнародної проблематики розвитку матеріалознавства в галузі надтвердих матеріалів, підтверджувати високий рівень теоретичної і практичної значущості своїх досліджень для міжнародної наукової спільноти;

– Подавати до друку публікації високої якості відповідно до міжнародних стандартів, вказувати всі необхідні атрибути статті відповідно до вимог журналу;

Статтю подавати структурованою в такому порядку викладення:

а) актуальність проблеми;
б) стан питання;
в) мета дослідження;
г) обґрунтування застосування і опис обраної автором методики;
д) виклад і обговорення результатів;
ж) висновки;
е) література.

– Назва наукової статті, анотація та ключові слова повинні бути інформативними та змістовними;

– В анотації чітко зазначати наукову новизну роботи;

– Зміст статей повинен відповідати тематиці журналу, об’єктом дослідження якого є надтверді матеріали – матеріали, твердість яких рівна або перевищує твердість корунду (20 ГПа).

– Висновки формулювати чітко і конкретно: вказувати нові ефекти і наукові результати, виявлені і досягнуті в ході проведення досліджень;

– Список літератури оформлювати з урахуванням, що це єдине відкрите для доступу джерело, яке дає змогу міжнародній аудиторії скласти враження про рівень наукової роботи її автора: цитувати наукові видання, що входять до міжнародних науковометричних баз, та науковців, що мають високий індекс Хірша;

– Подавати свої статті для опублікування в інші міжнародні періодичні видання з посиланням на власні роботи в журналі «Сверхтвердые материалы»;

– Залучати до співавторства науковців з відомих міжнародних наукових центрів;

– Підвищувати міжнародну комунікацію, брати участь у конференціях, форумах, вести наукові блоги, розширювати наукові зв’язки і діалоги, інформувати своїх міжнародних колег про свої публікації;

– Створити персональні сторінки в соціальних та наукових мережах, що відображають професійну діяльність науковця.

Main page

Journal of Superhard Materials №3, 2019
Archive

V.Bakul Institute for Superhard materials NASU UKRAINE, 2, Avtozavodskaya Str., Kiev, 04074 Tel/fax (+38 044) 468-86-32; 468-86-25
www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua